Zeke och Luther

1: Vem är överstelipsill?

2: Vem är Zekes syster?

3: Vem är deras idol?

4: vad står det under deras sk8board (skateboard)?

5: vad står det under Kojo's sk8board (skateboard)?