Zara Larsson quiz

1: Hur gammal är Zara

2: Har Zara tand ställning

3: Har Zara varit med i Talang?

4: Om ja vann hon

5: Heter Zara något i mellan namn?

6: Om ja vad?

7: Var föddes hon?