Youtube sv

1: Är youtube bra??

2: Hur mår vädens barn??

3: Hur mång år har guld tuben varit??

4: Varför är alla yuoutuber grymma??

5: Vem är Tomu ihop med?