Ylvas quiz

1: Hur många husdjur har jag?

2: Vad heter mina husdjur?

3: Vilken skola gick jag i innan björkeby?

4: Hur många syskon har jag?

5: Hur gammal är jag?