William Shakespeare

1: När dog Shakespear?

2: När föddes Shakespear?

3: Från vilket land kommer William Shakespear ifrån?

4: Vilka ut av dessa har Shakespear skrivit?

5: Ur vilket drama kommer citatet "att vara eller inte vara"?

6: Under vilka årtal skrev Shakespeare sina pjäser?

7: I vilken stad föddes Shakespeare?

8: Vad är Shakespeare mest känd för?

9: Vem var spöket i Hamlet?

10: Hur många barn fick Shakespeare?

11: Vad hette Shakespeares fru?