Wiktoria Johansson Quiz

1: Vad heter Wiktoria i mellnamn

2: Vilka år var Wiktoria med i Mello

3: Hur gammal är Wiktoria

4: Vilken stad i sverige kommer hon ifrån

5: Vad bor hon just nu

6: Är Yesterday R.I.P Wiktorias låt