what kind of slime are you

what kind of slime are you
what kind of slime are you
40% Complete (success)

1: do you like unicorns

2: do you like mermaids?

3: do you like slime

4: are you a boy or girl

5: how old are u

6: do you like this quiz