VM 2017 i Lahti

1: Hur många kvinnor tävlade

2: Hur många länder fanns det?

3: Hur många tävlingar var det?

4: Hyr många tävlingar fanns det år 1926?

5: Vilken ordning far armeniens flaggas färger uppifron ner

6: Vilken är Polens huvudstad?

7: I vilekn land är Riga som huvudstad

8: Hur många man fanns det i tävlingen?