Vladiboy

1: Vad heter vlads vänner

2: Vart bor vlad

3: Vad är vlad

4: Bor vlad i

5: Har vlad nåt djur