Vlad reiser

1: Vem är Vlad reiser?

2: Viken hårfärg har Vlad?

3: Vad heter Vlad reiser i efternamn?

4: Viker land kommer Vlad ifrån?

5: Vad heter Vlads mamma?