violetta

1: VEM VAR DET VIOLETTA TRÄFFADE I FLYGPLANET?

2: VEM ÄR ESMERALDA?

3: NÄR ÅKTE TOMAS TILLBAKS TILL SPANNIEN

4: VAT HETER VIOLETTA PÅ RIKTIGT

5: VEM ÄR LEON KÄR I

6: VEM ÄR VILU I HOP MED

7: VEM ÄRLUDMI KÄR I

8: LUDMILA VILL FÖRSTÖRA FÖR VILU FÖR ATT

9: VAD KALLAR LUDMILA SIG SJÄLV FÖR

10: VEM VAR VILU IHOP MED EFTER TOMAS