Vilma nilsson

1: Vilken är hennes favorit godis smak

2: Vilken är hennes favorit glass smak

3: Vad är hennes favorit djur

4: Vad heter hennes katter

5: När föddes hon