Villket namn pasar dig

1: Är du

2: Har du

3: Vad har du hälst på dig

4: Gillar du M&M

5: Vilken är din favo emoji

6: Vilken är din favo bokstav

7: Har du syskon

8: Hur många syskon har du