vill du veta om du är bra på handboll?

1: kan du kasta bollar

2: är du räd för bollar

3: gillar du bollar

4: vill du ha en boll

5: hur mycke spelar du sport

6: hatar du hundar

7: ska du börja på handboll