Vill du hänga dig själv?

1: Har du det jobbigt på jobbet/skolan?

2: Vad ser du

3: Hur gammal är du?

4: Hatar du ditt liv

5: Känner du dig misslyckad?

6: Ville du hänga dig mer efter det här?