Vill du dö

1: Vad tänker du

2: Hur vill du dö

3: Gillar folk dig

4: Har du vänner

5: Har du vänner

6: Har du vänner

7: Har du vänner

8: Har du vänner

9: Har du vänner