Vilket namn passar du i?

1: Vilket kön?

2: Skulle du vilja ge ditt namn till din kompis istället

3: Vad börjar ditt namn på?

4: Vad börjar ditt namn på?

5: Vad börjar ditt namn på?

6: Vad skulle du helst vilja heta?

7: Vad skulle du helst vilja heta?

8: Vad skulle du helst vilja heta?

9: Vad skulle du helst vilja heta?

10: Vad skulle du helst vilja heta?