Vilket namn passar dig?

1: Vilken hårfärg har du?

2: Hur gammal är du?

3: Vad skulle du helst velat heta?

4: Var quizen rolig?

5: Är du svensk?