Vilket märke är du?

1: Vilka färger gillar du?

2: Vilket märke gillar du mest?

3: Vad skulle du vilja ha mest?

4: Vad har du mest av hemma hos dig?

5: Vad skulle SU vilja ha på dig på skolan?