Vilket land passar dig bäst?

1: Jag föredrar...

2: Jag bor nu i...

3: Jag gillar...

4: Vill du flytta till ett varmt land?

5: Vad vill du att det ska finnas för djur?

6: Vill du veta ditt svar nu?