Vilket land i Norden är du?

1: Vad gillar du mest

2: Öst eller väst

3: Är du?

4: Vilket språk talar du?

5: Är du mest?