Vilket land är du?

1: Varmt eller kalt?

2: Axel Palm vem är han?

3: Nu kommer riktiga frågor!

4: Hemma eller borta?

5: Sista frågan, hur många stenar kan du bära