Vilket land är bäst näst bäst sämst

1: Vilket land är bäst

2: Vilket land är näst bäst

3: Vilket land är sämst

4: Vilket land är näst sämst

5: Vilket land är imiten