Vilket elevhem är du i av dessa O Harry Potter

1: Vilket är din favvo sport

2: Din favvo färg

3: Vilket karaktär är du mest lik

4: Favvo ämne

5: Är detta sista frågan