Vilket djur är du???

1: Vad är du räddast för?

2: Hur många år är du?

3: Älskar du din familj?

4: Är du vegitarian

5: Svarade du ärligt?

6: Vad tror du att du blir?

7: Är detta sista frågan?

8: Nu är det sista frågan!!!

9: Var denna quiz bra?