Vilket djur är du

1: Varmt eller kallt

2: Vart skulle du vilja resa

3: Hund eller Katt

4: Skåne eller kiruna

5: Var quizet bra!