Vilket djur är du

1: Favvo grönsak:

2: Favvo årstid?

3: Favvo färg?

4: Favvo mat?

5: Favvo aktivitet?