Vilket betyg kommer du att få i matte?

1: Är du närvarande på varje lektion hela tiden?

2: Kan du Matte språken t.ex: Multiplikation, kvot, täljare...

3: Kan du alla delar i bråk?

4: Skriver du utväcklande svar?

5: Vilket betyg siktar du på?

6: Man ska ALLTID sikta mot ett A! Om du siktar mot ett A så kanske du får ett bättre betyg än vad du hade fått om du hade siktat mot etr t.ex. C !

7: Säger din lärare att du är bra på matte?

8: Kan du Multiplikations tabellen?

9: Kan du addera?

10: Kan du subtrahera?

11: Kan du dividera?

12: GÅr det bra för dig i skolan?