Vilket är din favorit djur?

1: Vilket är ditt favbo djur?

2: Vad gör du mest?

3: Vilken årstid gillar du bäst?

4: Vad gillar du bäst?

5: Bad gillar du bäst