Vilken yt är du?

1: Vad gillar su mest?

2: Vad är du?

3: Klädsel?

4: Hur brukade/brukar du komma till skolan?

5: Sista Din favo högtid?