Vilken youtuber är du?

1: Vad gör du helst på en ledig dag av följande:

2: vikken av följande beskrivningar beskriver dig bäst?

3: Vad äter du helst utav följande:

4: Hur är din relationsstatus?

5: Vem umgås du mest med?