Vilken typ av skejtare är du?

1: Vad för videos tittar du helst på?

2: Vilken skejtare tittar du helst på?

3: Använder du ordet kook?

4: Vad skejtar du?

5: Folk som Mongopushar?