Vilken sport går du på????

1: Hu gammal är du

2: Är du kille eller tjej

3: Vad föredrar du helst

4: Vad gör du på fritiden

5: Hur många kompisar har du

6: Ihop med någon?

7: Cilla eller sporta