Vilken Rank Är du?

1: Vad köper du första rundan?

2: Vilket vapen?

3: Vilket vapen?

4: Vilken?

5: Ojoj

6: Vad köper du?

7: Vars?