Vilken pruttare är du

1: Hur ofta pruttar du per dag

2: Tycker du dina pruttar luktar gott

3: Tycker andra att dina pruttar luktar gott

4: Pruttar eller fiser du mest (pruttar=låter högt luktar inte lika mycket. Fisar=låter inte men lukta)

5: Gillar du att prutta

6: Kan du prutta framför andra människor

7: Hur högt låter oftast dina pruttar