Vilken person är du i din klass?

1: Gillar du skolan?

2: Vilket betyg brukar du få på dina prov?

3: Brukar du räcka upp handen på lektionerna?

4: Vilka sorts kläder brukar du ha på dig i skolan?

5: Har du en pojkvän/flickvän.

6: Gillar du att prata?

7: Gillar du att läsa?

8: Vad gör du på rasterna?

9: Vem hoppas du att du blir i din klass?