vilken hundras passar dig?

1: vilken bostad bor du i?

2: vilken storlek vill du ha på din hund

3: hur många timmar skulle du lägga tid på din hund

4: vad skulle du göra med din hund

5: hur stökigt är ditt rum