Vilken hästras är skapad för dig?

1: Vilken hästras hoppas du på?

2: Vilken är din favoritgren?

3: Hur länge har du ridit?

4: Vilka färger är tillåtna på en arab

5: Vilken mr den finaste hästfärgen?