Vilken färg är du

1: Vad skulle du välja om du skulle beskriva dig skälv.

2: Vilken yutuber är din favvo?

3: Hur skulle du reagera om en mördare skulle stå framför dig?

4: Vilken färg skulle du vilja vara!?!

5: Om någon skulle vilja döda dig vad skulle du göra