Vilken emoji e du?

1: Är du en kärleksdoktor?

2: Är du snäll?

3: Vilken emoji skickar du oftast?

4: Vilken emoji beskriver dig mest?

5: Om din lärare frågar om du kan hjäpa en klasskompis med en uppgift svarar du.....