Vilken emoji är du

1: Hur är du

2: Vad gör du på din fritid

3: Hur är du på skolan/jobbet

4: Vilka emojis använder du

5: Hur mår du nu