Vilken emoji är du

1: Är du tråkig

2: Gillar du emojisar

3: Vilken emoji föreslår du helst

4: Vet du vad emojisar är var ärlig

5: Har du några kläder som det är emojisar på eller ej