vilken emoji älskare är du

1: vad heter emojin med puss mun

2: vilken älskar jag

3: vilken emoji är XD

4: vilken emoji är inte fin

5: var denna QUZIEN rolig