Vilken Disney person är du

1: Vad är din favorit mat?

2: Favorit färg?

3: Favorit sport

4: Klädsel?

5: Favorit Disney person?