Vilken diabetes har du?

1: Hur tar du insulin?

2: Vad vill du mest?

3: Hur gammal var du när du fick diabetes?

4: Vad gör du om du ser en kompis som har diabetes få ett anfall av lågt blodsocker vad gör du då? (Har inte med din diabetes att göra bara undra)

5: Vad gör du om din kompis har högt blodsockret?