Vilken är din favorit youtuber

1: Är det Vlad Eller Manfred om nej gå ut ur detta quiz

2: Vilken hårferg Har han

3: Är Han cool på sin bild

4: Börjar Han på m

5: Gör Han experiment