Viket djur är du?🐕🐈

1: Vad är dit favorit djur?🐩

2: Viket djur vill du ha?

3: Vad ska du ALLDRIG ha?!

4: Om du skulle vara ett djur till haloween?🍂

5: Viket djur tror du att du är?🤔