Vet du allt om kaniner

1: Vad äter kaniner som standard mat?

2: Är kaniner ett gnag djur?

3: Gräver kaniner i jord

4: Hur många raser finska det?

5: Hur många ungar brukar dvärgkaniner oftast

6: Kan kaniner vara grön?