Vem passar du med Marcus eller martinus

1: Vem är älst

2: Vilket landg tog dom med storm med elektris

3: Vem tror du att du får

4: Vad heter dom i efter namn

5: Vem gillar jag en ledtråd är han börjar på mar