Vem kan mest om musical.ly?

1: Hur många följare har Natalie Danielsson?

2: Hur populärt är musical?

3: När skapades musical?

4: Är det en tränd att göra musical?

5: Hur många språk är det översatt till?